U Turskoj danas živi devet milona Srba! Svi oni govore srpski i svi znaju koje prezime su njihovi preci nosili i koju su slavu slavili. Na prostoru velike turske imperije govorila su se četiri jezika: turski, arapski, persijski i srpski kao jezik diplomatije.

U periodu od 1543. do 1612. godine trinaest vezira bilo je na čelu Otomanske imperije. 

Sa Kemalom Mustafom Ataturkom na čelu,  Turska je postala republika sa novim zakonima i pravilima. Nazvan  ocem nacije, bio je predsednik Turske od 1923. do svoje smrti 1938. godine. U znak zahvalnosti, 1953. godine, na brdu iznad Ankare podignut je velelepni mauzolej.

Sastoji se od  četiri celine:  Centralnog trga,  Počasne dvorane, Puta lavova i Parka mira. U mauzoleju su voštane figure Ataturka, ali i mermerna grobnica uokvirena vaznama  iz svih krajeva Turske. 

Danas Turska traži svoj evropski put.